“Loqkomanja” e Tonit

Këngëtari shpreh dashurinë ndaj “Loqkomanes” me një ëmbëlsi që sjellë
vet zëri i tij. Një djalosh siç është Toni, me të vërtetë premton shumë për
skenën e muzikës shqipëtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *