Defatoret Shamikuqe – Parodi

E cila familje shqipëtare nuk do ta presë apo ta përcjellë nusen me traditë?
E vallëzimet më të bukura të nuseve i shoqëron më së miri defi. Një parodi
të mrekullueshme në këtë fundvit e sjellin Shamikuqet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *