“Shqipet me Dy Krena”

Të bashkosh trojet shqipëtare, doemos do të thuret një tekst që të jep një
atdhedashuri e një kënaqësi ta dëgjosh. Ylli i bashkoi e i këndoi si një
profesionist i vërtetë me zërin e tij të mrekullueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *