Je Ka Lun Qysh Po Don Vet nga Merki Buduri

Merki, një këngëtarë mjaft premtues i estradës sonë. Si të gjithë këngëtarët
që janë pjesë e festës gjigande të Vizioni Libonia edhe Merki gjithashtu e
bën festën më të hareshme me prezencën e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *