Baladë nga Edita Gashi

Sapo të shohësh e të dëgjosh Editën, të jep përshtypjen e një natyre të qetë
e të butë. E me një zë të ëmbël e të butë interpreton edhe baladën të cilën e
sjellë në programin tonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *